http://www.doluckcompany.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 Blog

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ14/02/2011
อัพเดท25/10/2019
ผู้เข้าชม833,789
เปิดเพจ1,425,496

การนำเข้าสินค้า

การส่งออกสินค้า

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

สินค้าเข้าไปรณีย์

เรื่องน่ารู้ ศุลกากร

ความรู้เรื่องการส่งออก จากกรมส่งเสริมการส่งออก

บริการ

การนำเข้าสินค้า

การนำเข้าสินค้า
เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทย ผู้นำเข้าต้องยื่นใบขนสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการนำเข้ากับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าที่นำเข้า การนำสินค้าเข้าประเทศไทยยังไม่ถูกกฎหมายโดยสมบูรณ์จนกระทั่งสินค้ามาถึงท่าที่นำเข้า การส่งมอบสินค้าได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร และได้ชำระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ผู้นำเข้ามีความรับผิดชอบในการเตรียมสินค้าเพื่อการตรวจสอบ และปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร
นอกจากนี้ผู้นำเข้ายังต้องได้รับใบอนุญาตในการนำเข้าสำหรับสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า สินค้าบางรายการต้องได้รับการอนุญาตให้นำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการนำเข้าเอกสาร
เอกสารที่จำเป็นในการยื่นเพื่อดำเนินพิธีการทางศุลกากรเพื่อนำเข้าประกอบด้วย
(1) ใบขนสินค้าขาเข้า
(2) ใบตราส่งสินค้า
(3) บัญชีราคาสินค้า
(4) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ
(5) ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า
(6) ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร)
(7) เอกสารอื่น ๆ เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น

ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการ
ภายใต้ระบบการนำเข้าแบบอิเล็กทรอนิก ผู้นำเข้าหรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่เป็นกระดาษ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดโอนถ่ายแบบอิเล็กทรอนิกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้นำเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรด้วยระบบ VAN หรืออินเตอร์เน็ต
โดยทั่วไปขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้ามี 4 ขั้นตอนดังนี้


1. การโอนถ่าย และ/หรือ การยื่นข้อมูลใบขนสินค้า: ขั้นตอนแรกของพิธีการนำเข้าคือการสำแดงข้อมูลการนำเข้าและส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกากร ให้บริษัทหรือตัวแทนออกของส่งข้อมูลเรือเข้า บัญชีรายการสินค้าและบัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์จะตอบกลับไปยังบริษัทหรือตัวแทนนั้นๆ เมื่อสินค้ามาถึงท่าหรือสถานที่นำเข้า ผู้นำเข้าหรือตัวแทนต้องส่งข้อมูลใบขนสินค้าไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร


2.  การตรวจสอบพิสูจน์การสำแดงข้อมูล: ขั้นตอนที่ 2 คือการตรวจสอบพิสูจน์การสำแดงข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้นำเข้ายื่นมา ในขั้นนี้ระบบของกรมฯจะแยกใบขนสินค้าเป็น 2 ประเภทคือ ใบขนฯให้ตรวจ และใบขนฯยกเว้นการตรวจ ผู้นำเข้าสามารถดำเนินการชำระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องได้ทันที หากใบขนฯของตนเป็นใบขนฯยกเว้นการตรวจ


3.  การชำระภาษีอากรขาเข้า: ขั้นตอนที่ 3 คือการชำระภาษีอากรและการวางประกันที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันสามารถชำระได้ 3 วิธี: ชำระที่กรมศุลกากร   ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  และชำระที่ธนาคาร


4. การตรวจและการปล่อยสินค้า: ขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจและปล่อยสินค้าจากอารักขาของศุลกากร ผู้นำเข้ายื่นใบขนฯ กับใบเสร็จรับเงินที่คลังสินค้าเพื่อการปล่อยสินค้า ในขั้นนี้ ข้อมูลของสินค้าถูกตรวจสอบความถูกต้องโดยละเอียดเพื่อระบุว่าสินค้าดังกล่าวต้องผ่านการเปิดตรวจ  หรือยกเว้นการตรวจ  หากเป็นใบขนฯยกเว้นการตรวจจะใช้เวลาน้อยมาก หลังจากนั้นสถานะการปล่อยสินค้าจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปทั้งที่ท่าเรือและที่ผู้นำเข้าหรือตัวแทน อย่างไรก็ตามในกรณีที่สินค้าต้องผ่านการตรวจสอบพิธีการ ท่าเรือจะเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนการปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร

 

Tags : นำเข้า import ศุลกากร พิธีการ

ความคิดเห็น

 1. 21
  wannikar
  wannikar wannikar_gibjung@hotmail.com 04/01/2013 16:29

  ขอสอบถามหน่อยครับคือว่าผมไม่เคยนำเข้านะครับพึ่งเป็นครั้งแรกที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ


  คือผมนำเข้าสินค้าที่เป็นเครื่องสำอางครับพอดีตอนนี้สินค้าได้มาถึงที่ท่าเรือแล้วแต่ไม่สามารถนำสินค้าออกมาได้เพราะว่าสินค้าทีผมนำเข้ายังไม่ได้ขออย.ครับผมจะต้องทำยังไงบ้างครับแล้วการขออย.ต้องเป็นตัวผมเองที่ต้องดำเนินการหรือเปล่าครับหรือว่าต้องเป็นshippingที่ดำเนินการให้แล้วเอกสารD/Oคืออะไรครับแล้วCFS/CFSคืออะไรครับรบกวนหน่อยนะครับ

 2. 22
  Dein
  Dein Deun45@yahoo.com 01/08/2012 13:32

  ฉันอู่่ยเยอรมันเมืองคารสูตอนนี้สามีและฉันอยากย้ายกลับไปอูย่ไทยอยากขนของทีใช้กลับบ้านราคาขนส่งแพงใหมต้องเสียภาษีเท่าไร


   

 3. 23
  napawan
  napawan @machine-tech.co.th 14/03/2012 16:06

  รบกวนปรึกษาค่ะ
  อยากทราบว่ากรณีเราเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งมีบริษัทฯ แม่อยู่ที่อเมริกา
  แต่ให้สิทธิลูกค้าเป็นคนนำเข้า และดำเนินการพิธีการออกของเอง ลูกค้าได้รับ BOI เงื่อนขายการจ่ายชำระเงิน
  คืนจ่ายผ่านตัวแทน ก็คือบริษัทฯลูกที่ไทย อยากทราบว่าขั้นตอนการออกใบกำกำบภาษีนั้น จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
  จากลูกค้าหรือไม่ เพราะที่ทราบมาหากลูกค้านำเข้าเอง และได้มีหลักฐานการเสียมูลค่าจากทางกรมศุล เราก็ไม่ต้องเรียกเก็บ V.A.T.7% จากลูกค้า แต่ถ้าไม่มีหลักฐานใบเสร็จจากกรมศุลกากร เราก็มีหน้าที่ที่ต้องเรียกเก็บ V.A.T.7% ถูกต้องหรือไม่
  ขอบคุณค่ะ

 4. 24
  มนัสนันท์
  มนัสนันท์ sukanda1967@hotmail.com 05/01/2012 17:09
  เรียน หัวหน้าแผนกการนำเข้า
  ดิฉันได้อ่านข้อมูลเวบท่าน เป็นความรู้ได้ดีมากค่ะ คือดิฉันอาศัยอยู่เมืองเบรเมน อยู่ทางตอนเหนือของเยอรมัน
  มีความคิดอยากนำเข้าตู้ไม้ เช่นไม้โอ้ค ไม้จากต้นถั่ว (Peanut Tree) ตือไม่ทราบว่าภาษาไทยว่าอะไร
  แต่มันคือไม้นะคะ แต่เป็นของใช้แล้ว โต๊ทานอาหารมั่ง โต๊คอมที่ใช้แล้ว เพราะว่าที่เยอรมันมีแบบนี้เยอะ
  แล้วบางบ้านให้ฟรีนะคะ

  อยากทราบว่า ถ้าเรานำเข้าของประเภทนี้ประมาณคอนเทนเนอร์นึง 20 x 20 feet เราต้องเสียภาษีอย่างไรค่ะ
  สินค้าเรานำเข้าทางเรือ หรือทางไหนค่ะ ที่จะได้รับการเสียภาษีน้อย หรือวิธีไหนดีที่สุดค่ะ

  เพราะเมื่อไม่นานนี้เพิ่งนำเข้าของจากเยอรมันเพื่อตกแต่งบ้านที่เมืองไทย เช่น ช้อน จาน เครื่องครัว คือเราใช้แล้วประมาณ 2-3 ครั้ง แล้วเก็บใส่กล่องเดิม ส่งไปทางแอร์เฟรส ค่ะ เสียภาษี 32 กิโลไปประมาณ 5 พันกว่าบาท ค่าส่งจากเยอรมันประมาณ 595 ยูโร แล้ว ก็ค่อนข้างสมราคา

  หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านผู้เกี่ยวข้อง
[Back]   1  2 3

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ปฎิทิน

« November 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view