http://www.doluckcompany.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 Blog

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ14/02/2011
อัพเดท25/10/2019
ผู้เข้าชม833,773
เปิดเพจ1,425,477

การนำเข้าสินค้า

การส่งออกสินค้า

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

สินค้าเข้าไปรณีย์

เรื่องน่ารู้ ศุลกากร

ความรู้เรื่องการส่งออก จากกรมส่งเสริมการส่งออก

บริการ

การนำเข้าสินค้า

การนำเข้าสินค้า
เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทย ผู้นำเข้าต้องยื่นใบขนสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการนำเข้ากับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าที่นำเข้า การนำสินค้าเข้าประเทศไทยยังไม่ถูกกฎหมายโดยสมบูรณ์จนกระทั่งสินค้ามาถึงท่าที่นำเข้า การส่งมอบสินค้าได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร และได้ชำระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ผู้นำเข้ามีความรับผิดชอบในการเตรียมสินค้าเพื่อการตรวจสอบ และปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร
นอกจากนี้ผู้นำเข้ายังต้องได้รับใบอนุญาตในการนำเข้าสำหรับสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า สินค้าบางรายการต้องได้รับการอนุญาตให้นำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการนำเข้าเอกสาร
เอกสารที่จำเป็นในการยื่นเพื่อดำเนินพิธีการทางศุลกากรเพื่อนำเข้าประกอบด้วย
(1) ใบขนสินค้าขาเข้า
(2) ใบตราส่งสินค้า
(3) บัญชีราคาสินค้า
(4) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ
(5) ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า
(6) ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร)
(7) เอกสารอื่น ๆ เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น

ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการ
ภายใต้ระบบการนำเข้าแบบอิเล็กทรอนิก ผู้นำเข้าหรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่เป็นกระดาษ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดโอนถ่ายแบบอิเล็กทรอนิกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้นำเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรด้วยระบบ VAN หรืออินเตอร์เน็ต
โดยทั่วไปขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้ามี 4 ขั้นตอนดังนี้


1. การโอนถ่าย และ/หรือ การยื่นข้อมูลใบขนสินค้า: ขั้นตอนแรกของพิธีการนำเข้าคือการสำแดงข้อมูลการนำเข้าและส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกากร ให้บริษัทหรือตัวแทนออกของส่งข้อมูลเรือเข้า บัญชีรายการสินค้าและบัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์จะตอบกลับไปยังบริษัทหรือตัวแทนนั้นๆ เมื่อสินค้ามาถึงท่าหรือสถานที่นำเข้า ผู้นำเข้าหรือตัวแทนต้องส่งข้อมูลใบขนสินค้าไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร


2.  การตรวจสอบพิสูจน์การสำแดงข้อมูล: ขั้นตอนที่ 2 คือการตรวจสอบพิสูจน์การสำแดงข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้นำเข้ายื่นมา ในขั้นนี้ระบบของกรมฯจะแยกใบขนสินค้าเป็น 2 ประเภทคือ ใบขนฯให้ตรวจ และใบขนฯยกเว้นการตรวจ ผู้นำเข้าสามารถดำเนินการชำระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องได้ทันที หากใบขนฯของตนเป็นใบขนฯยกเว้นการตรวจ


3.  การชำระภาษีอากรขาเข้า: ขั้นตอนที่ 3 คือการชำระภาษีอากรและการวางประกันที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันสามารถชำระได้ 3 วิธี: ชำระที่กรมศุลกากร   ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  และชำระที่ธนาคาร


4. การตรวจและการปล่อยสินค้า: ขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจและปล่อยสินค้าจากอารักขาของศุลกากร ผู้นำเข้ายื่นใบขนฯ กับใบเสร็จรับเงินที่คลังสินค้าเพื่อการปล่อยสินค้า ในขั้นนี้ ข้อมูลของสินค้าถูกตรวจสอบความถูกต้องโดยละเอียดเพื่อระบุว่าสินค้าดังกล่าวต้องผ่านการเปิดตรวจ  หรือยกเว้นการตรวจ  หากเป็นใบขนฯยกเว้นการตรวจจะใช้เวลาน้อยมาก หลังจากนั้นสถานะการปล่อยสินค้าจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปทั้งที่ท่าเรือและที่ผู้นำเข้าหรือตัวแทน อย่างไรก็ตามในกรณีที่สินค้าต้องผ่านการตรวจสอบพิธีการ ท่าเรือจะเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนการปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร

 

Tags : นำเข้า import ศุลกากร พิธีการ

ความคิดเห็น

 1. 11
  Apitan
  Apitan apitan_k@hotmail.com 27/05/2014 13:03

  สวัสดีครับ


  ผมสนใจนำเข้าสินค้าจาก อเมริกกาครับ ผมไม่รู้จะเริ่มอย่าไร รบกวนปรึษาด้วยครับ


 2. 12
  Apitan
  Apitan apitan_k@hotmail.com 27/05/2014 13:02

  สวัสดีครับ


  ผมสนใจนำเข้าสินค้าจาก อเมริกกาครับ ผมไม่รู้จะเริ่มอย่าไร รบกวนปรึษาด้วยครับ


 3. 13
  อนัญญา แก้วศรีศุภวงศ์

  อยากทราบพิกัด และอัตราภาาีนำเข้าข้าวหักจากจีน กัมพูชา หรือ เวียดนาม เพื่อใช้ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะ 


  สินค้าเป็นข้าวขาวออแกนิค ที่ไม่มีการผลิตในประเทศไทย


  ขอบคุณค่ะ  4. 14
  Primprapha Suriyo
  Primprapha Suriyo primprapha.s@thanyapura.com 20/11/2013 17:38

  รบกวนขอสอบถามภาษีนำเข้า


  1 ไวน์ และ บุหรี่ ภาษีกี่%ของราคาสินค้านำเข้า


  2 อุปกรณ์ที่เกี๋ยวของกับสินค้า อาทิเช่น ถังแช่ไวน์ ที่เปิด ฯ


  และต้องจ่ายค่าดำเนินการอะไรบ้าง


  ขอบคุณค่ะ


  ขอแสดงความนับถือ

 5. 15
  oratai
  oratai orataipipe@hotmail.com 20/09/2013 06:53

  ต้องการนำเข้ากรรไกรจากมาเลเซีย


  ต้องทำอย่างไรบ้างคะ  รบกวนแนะนำหน่อยค่ะ


 6. 16
  pacharin
  pacharin envirescan@yahoo.com 22/08/2013 16:31

  ปรึกษาเรื่องการนำเข้าสินค้า 


  ประเภทเครื่องเล่นดีวีดีติดรถยนต์จากเมืองจีน เข้ามาจำหน่าย


  ต้องการพิกัด และอัตราภาษีที่ต้องเสีย และการนำเข้าว่าทีวิธีการนำเข้าอย่างไรให้ถูกต้องและประหยัด คชจ.ที่สุด


  เราจะนำเข้าในรูป บริษัทค่ะ

 7. 17
  08/07/2013 10:18

  ทำอย่างไรถ้าเราไม่รู้ว่าสินค้าที่นำเข้าจะจัดเข้าพิกัดฯอะไร เพราะเราไม่รู้ว่าจะเข้าพิกัดอะไรเลยเอาไปใส่ในการหาอัตราภาษีไม่ได้
 8. 18
  08/07/2013 09:46

  ทำอย่างไรถ้าเราไม่รู้ว่าสินค้าที่นำเข้าจะจัดเข้าพิกัดฯอะไร


 9. 19
  Nop
  Nop npk191@yahoo.com 04/07/2013 07:02

  สายแลน UTP,Fiber Optic มีการคิดภาษีอย่างไรบ้างครับ เห็นบอกว่าภาษีในตอนนี้เป็นศูนย์ เลขพิกัดเป็นเลขเท่าไรครับ

 10. 20
  PVL
  PVL sales03@pvl.co.th 17/01/2013 16:06

  บริษัท พรีวิวเลท โลจิสติก จำกัด เป็นบริษัทให้บริการ และให้คำปรึกษาด้านการนำสินค้าเข้า และส่งออกไปต่างประเทศ   มีบุคลากรที่มี ประสบการณ์ ความสามารถและความชำนาญเป็นอย่างดี มีความรู้ในการทำใบขนสินค้าขาเข้า,ใบขนสินค้าขาออก,ใบขนหลายเที่ยวเรือ,ใบขน รวมทั้งสามารถให้คำปรึกษาด้านพิกัดอัตราภาษีนำเข้า,ด้านสิทธิประโยชน์ ต่างๆ,เพื่อให้ผู้นำเข้าชำระอากรได้ถูกต้องตามกฏหมาย


  มีไรสามารถโทรมาปรึกษาหรือส่งเมลมาได้ครับ


  ขอบคุณครับ

[Back]   1 2  3 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ปฎิทิน

« November 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view